Rysunek

Rysunek

Rysunek jest bardzo ważny w całościowym kształceniu plastycznym. Pomaga zrozumieć to co widzimy, oraz przełożyć widzialny obraz na podłoże. Rysowanie wspomaga pracę mózgu, pomaga przestawić się z myślenia szablonowego, analitycznego (lewopółkulowego) na twórcze, kreatywne (prawopółkulowe). Rysunek jest podstawą malarstwa, te dwie dziedziny sztuki są ze sobą nierozerwalnie związane i ciągle idą w parze.